Cari Informasi Di sini

DIPLOMA KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

DIPLOMA KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN ditawarkan untuk melatih graduan separa profesional dengan kemahiran dalam pengeluaran ternakan dengan penumpuan kepada pengurusan ternakan, foraj dan pastura, kesihatan haiwan dan pengurusan penyakit serta keusahawanan.
Peluang pekerjaan merangkumi syarikat swasta, agensi kerajaan dan bukan kerajaan berkaitan dengan industri ternakan serta dalam bidang penyelidikan dan keusahawanan.
Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan adalah program pengajian tiga (3) tahun dengan jumlah 112 jam kredit.

SYARAT KEMASUKAN DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN

Memenuhi Syarat Am Universiti serta SYARAT KHAS PROGRAM
Mendapat sekurangkurangnya kepujian (Gred C atau 6C) dalam mata pelajaran Mathematics, Biology atau Science dan kepujian (Gred C atau 6C) dalam dua (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Physics
  • Chemistry
  • Sains Pertanian
  • Additional Science
  • Additional Mathematics
  • Subjek Sains & Teknikal berkaitan*
(*Pengajian Agroteknologi/ Pengajian Keusahawanan/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Rumahtangga/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/Pengajian Kejuruteraan Awam/ Tanaman Makanan/ Teknologi Bengkel Mesin/ Pengeluaran Tanaman/ Pengeluaran Ternakan/ Kejenteraan Ladang/ Pengurusan Ladang/ Teknologi Maklumat/Asas Pemprosesan Maklumat/ Perdagangan/Ekonomi Asas).
dan
Mendapat sekurang kurangnya Gred E/8E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.
KELAYAKAN PEMOHON KATEGORI C
Mempunyai kelayakan lain yang setaraf atau lebih tinggi daripada perkara 1 Syarat Am Universiti dan diiktiraf oleh Senat UPM.

STRUKTUR KURIKULUM UNTUK DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN
 
Kursus Universiti
SKP 2101
Kenegaraan Malaysia
3 (3 + 0)
SKP 2203
Tamadun Islam dan Asia
2 (2 + 0)
SKP 2204
Hubungan Etnik
2 (2 + 0)
BBI 2409
English For Academic Purposes
3 (2 + 1)
SAK 2001
Pengenalan Kepada Komputer & Pemprosesan Data
2 (1 + 1)
EPT 1101
Pengenalan Kepada Ekonomi Pertanian
2 (2 + 0)
EPT 1301
Pengenalan Kepada Pemasaran Pertanian
2 (2 + 0)
EPT 2201
Pengurusan Ladang
3 (2 + 1)
TKP 2201
Komunikasi Dalam Pertanian
2 (1 + 1)
PRT 1001
Pengenalan Kepada Pertanian
2 (2 + 0)
PRT 2008
Pertanian & Manusia
2 (2 + 0)
   
Kursus Teras
BGY 1001
Prinsip Biologi I
3 (2 + 1)
BGY 1002
Prinsip Biologi II
3 (2 + 1)
CHM 1100
Kimia Fizik
3 (2 + 1)
CHM 1200
Kimia Organik
3 (2 + 1)
SHW 2001
Ternakan dan Persekitaran
2 (2 + 0)
SHW 2103
Genetik & Pembiakbakaan Ternakan
3 (3 + 0)
SHW 2200
Statistik Untuk Sains Haiwan
3 (2 + 1)
SHW 2300
Sains Foraj
3 (2 + 1)
SHW 2402
Prinsip Pemakanan Ternakan
3 (2 + 1)
SHW 2403
Teknologi Makanan Ternakan
2 (2 + 0)
SHW 2501
Produksi Poltri
4 (3 + 1)
SHW 2502
Produksi Babi
2 (2 + 0)
SHW 2600
Produksi Daging
3 (2 + 1)
SHW 2601
Produksi Tenusu
2 (2 + 0)
SHW 2901
Latihan Industri - Ruminan
4 (0 + 4)
SHW 2902
Latihan Industri - Bukan Ruminan
4 (0 + 4)
PRT 2401
Teknologi Akuakultur
3 (2 + 1)
VPM 2006
Fisiologi Haiwan
4 (3 + 1)
VPM 2010
Anatomi Haiwan
3 (2 + 1)
VPM 2001
Kesihatan Haiwan I
3 (2 + 1)
VPM 2002
Kesihatan Haiwan II
3 (2 + 1)
VPM 2600
Kesihatan Umum Veterinar
2 (1 + 1)
VPK 2101
Penyakit Haiwan
3 (3 + 0)
VPK 2061
Perubatan dan Reproduksi Veterinar
4 (2 + 2)


STRUKTUR KURIKULUM BARU UNTUK DIPLOMA KESIHATAN HAIWAN DAN PENTERNAKAN
(BERMULA SEMESTER PERTAMA SESI AKADEMIK 2011/2012)
 
Kursus Universiti (17 Kredit)
BBI 2409
English for Academic Purposes
3 (2 + 1)
BBI 2420 
Oral Interaction Skills 
3 (2 + 1)
PRT 2008
Pertanian dan Manusia
2 (2 + 0)
SKP 2101
Kenegaraan Malaysia
3 (3 + 0)
SKP 2203
Tamadun Islam dan Tamadun Asia
2 (2 + 0)
SKP 2204
Hubungan Etnik
2 (2 + 0)
SSK 1000
Pengenalan Kepada Teknologi Maklumat
2 (1 + 1)
   
Kursus Teras (64 Kredit)
AFS 2001
Program Buku Hijau
2 (0 + 2)
AHP 2201
Anatomi Haiwan
3 (2 + 1)
AHP 2202
Fisiologi Haiwan
4 (3 + 1)
AHP 2203
Pembiakan Haiwan
2 (1 + 1)
AHP 2301
Genetik dan Pembiakbakaan Ternakan
3 (3 + 0)
AHP 2401
Prinsip Pemakanan Ternakan
3 (2 + 1)
AHP 2402
Teknologi Makanan Ternakan
2 (2 + 0)
AHP 2501
Sains Foraj
3 (2 + 1)
AHP 2502
Produksi Poltri
4 (3 + 1)
AHP 2503
Produksi Babi
3 (2 + 1)
AHP 2504
Produksi Daging
3 (2 + 1)
AHP 2505
Produksi Ternusu
2 (2 + 0)
AHP 2601
Kesihatan Haiwan I
3 (2 + 1)
AHP 2602
Kesihatan Haiwan II
3 (2 + 1)
AHP 2603
Kesihatan Haiwan Veterinar
2 (1 + 1)
AHP 2604
Penyakit Haiwan
3 (3 + 0)
AHP 2605
Amalan Perubatan Veterinar
3 (2 + 1)
AHP 2901
Latihan Industri
12 (0 + 12)
FMA 2006
Teknologi Akuakultur
3 (2 + 1)
   
Kursus Sokongan (29 Kredit)
AHP 2101
Statistik Untuk Sains Haiwan
2 (2 + 1)
CES 2201
Prinsip Komunikasi Dalam Pertanian
2 (1 + 1)
CES 2241
Pengembangan Pertanian
3 (2 + 1)
CFM 2201
Pengurusan Ladang
3 (2 + 1)
CHM 2000
Kimia Am
3 (2 + 1)
SAB 1101
Pengenalan Kepada Ekonomi Pertanian
2 (2 + 0)
SAB 2404
Perancangan dan Pengurusan Projek Keusahawanan Tani
3 (2 + 1)
SFB 1001
Prinsip Biologi I
3 (2 + 1)
SFB 1002
Prinsip Biologi II
3 (2 + 1)
SFP 1001
Fizik Pengenalan
3 (2 + 1)
Kursus Ko-kurikulum Berkredit (2 Kredit)
 
Ko-kurikulum Berkredit
1 (0 + 1)
 
Ko-kurikulum Berkredit
1 (0 + 1)
 
READ MORE

SYARAT KHAS KEMASUKAN KE PROGRAM DIPLOMA

Diploma Bahasa Inggeris
Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya 5C/Gred C+dalam mata pelajaran  Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM
Diploma Muzik
Memenuhi Syarat Am dan
Lulus Ujian Khas dan temu duga.

Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan

Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan pada peringkat SPM

Diploma Sains

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mana-mana dua  (2) mata pelajaran berikut SPM :

1. Fizik
2. Kimia
3. Biologi
4. Matematik
5. Matematik Tambahan
6. Lukisan Kejuruteraan
7. Pengajian Kejuruteraan Elektrik
8. Pengajian Kejuruteraan Awam
9. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Diploma Sains (Matematik)
Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Matematik dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Diploma Teknologi Makmal

Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurang 6C/Gred C dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran Matematik dan fizik/Kimia/Biologi dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.
READ MORE

Diberdayakan oleh Blogger.