Cari Informasi Di sini

SYARAT KHAS KEMASUKAN KE PROGRAM DIPLOMA

Diploma Bahasa Inggeris
Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya 5C/Gred C+dalam mata pelajaran  Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM
Diploma Muzik
Memenuhi Syarat Am dan
Lulus Ujian Khas dan temu duga.

Diploma Reka Bentuk dan Pembangunan Permainan

Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan pada peringkat SPM

Diploma Sains

Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mana-mana dua  (2) mata pelajaran berikut SPM :

1. Fizik
2. Kimia
3. Biologi
4. Matematik
5. Matematik Tambahan
6. Lukisan Kejuruteraan
7. Pengajian Kejuruteraan Elektrik
8. Pengajian Kejuruteraan Awam
9. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

 dan

Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Diploma Sains (Matematik)
Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurangnya 6C/Gred C dalam mata pelajaran Matematik dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Diploma Teknologi Makmal

Memenuhi Syarat Am dan
Mendapat sekurang-kurang 6C/Gred C dalam mana-mana dua (2) daripada mata pelajaran Matematik dan fizik/Kimia/Biologi dan
Mendapat sekurang-kurangnya lulus/Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris pada peringkat SPM.

Related Post


Category Article

What's on Your Mind...

Diberdayakan oleh Blogger.